Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

7.10. 2008

Studentské plakáty ukazují Turecko

Liberec - Nová výstava je ode dneška k vidění v Experimentálním studiu v Liberci. Přibližuje projekt s názvem Evropsko - turecké bariéry, který se snaží upozornit na Turecko jako na zemi, která se snaží vstoupit do Evropské unie.

Trojice studentů Martina Donátová, Tereza Melenová a Jan Fišera se pokouší o neotřelý pohled na tento stát. Jako prostředek zvolili plakáty. „Ukazujeme svoji osobní zkušenost s Tureckem. Nechceme ale vznést jednoznačný závěr k problematice vstupu Turecka do Unie. Spíše s určitou dávkou nadsázky komentujeme určité kulturní odlišnosti, které by si Evropané měli uvědomovat, než si vytvoří konečný názor na to, zda se by Turecko mělo či nemělo stát členem Unie,“ říká Tereza Melenová. „Ačkoliv by Turecko mohlo být vhodným prostředníkem mezi západním a blízkovýchodním světem, pořád se jedná také o zemi, kde nejsou dořešeny otázky dodržování lidských práv. Je to rovněž země, která by se stala nejlidnatějším státem Unie.“ Výstava potrvá do konce října.
EUTR