Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

17.9. 2008

Martina Donátová

nar. 23. 7. 1980 v Liberci

15.9. 2008

Tereza Melenová

narozena v Praze 4. 9. 1982

16.9. 2008

Jan Fišera

nar. v Trutnově 26.3. 1985

EUTR