Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

16.9. 2008

Jan Fišera

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta Užitého umění a designu.

Umělecko-průmyslová škola v Hodoníně ateliéru propagační grafiky.

Ve volném čase se věnuje kreslení a focení všeho krásného. Své výtvory samozřejmě také vystavuje.

EUTR