Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

17.9. 2008

Martina Donátová

1992 – 1998 – Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
1999 – 2004 – Pedagogická fakulta na Univerzitě Hradec Králové, studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ v aprobaci český jazyk – výtvarná výchova, studium zakončeno SZZ, titul Mgr.
2004 – 2008 – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu, ateliér Grafický design I (vedoucí doc. K. Míšek), zakončeno SZZ, titul BcA.
2006 – stáž na Akademii Sztuk Pięknych ve Varšavě (prof. L. Majewski a prof. M. Buszewicz)
workshopy – S. Stankoci – Vábení konzumu/mediální potrava (2004), F. Nygaard – Help! (2005)
účast na výstavách a mimoškolních projektech – Jsme tady! (2005), Plakát manuál (2005), Evropská identita (2006), Sousedé (2006), Evropsko-turecké bariéry (2008)
EUTR