Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

22.9. 2008

O projektu

Projekt Evropsko-turecké bariéry se snaží upozornit na Turecko jako na zemi, která se snaží vést přístupové rozhovory s Evropskou unií. Zatímco většina obyvatel České republiky vnímá Turecko především jako turistickou destinaci, trojice studentů Martina Donátová, Tereza Melenová a Jan Fišera se pokouší o neotřelý pohled na tuto zemi. Jako prostředek volí plakáty, které jsou vhodným médiem komunikujícím ve zkratce, ale s o to větší naléhavostí.

Ve svých pracích reflektují svoji osobní zkušenost s Tureckem, nesnaží se však vznést jednoznačný závěr k dané problematice, spíše s určitou dávkou nadsázky okomentovat dílčí aspekty kulturních odlišností, které bychom si jako Evropané měli uvědomovat, než si vytvoříme konečný názor na to, zda by Turecko mělo či nemělo vstoupit do EU.

Ačkoliv by Turecko mohlo být vhodným prostředníkem mezi západním a blízkovýchodním světem, je nutné nezapomínat, že se jedná také o zemi, kde například nejsou dořešeny otázky dodržování lidských práv. Je to rovněž země, jejíž armáda čítá přes jeden milion členů a v celkovém počtu obyvatel by se stala nejlidnatějším státem EU. Právě na to se snaží na svých plakátech poukázat Donátová a Melenová. Autorky se zároveň ptají, jestli je skutečně nutné obávat se vstupu takovéto země do EU. Pro Evropany je to především historická zkušenost, která před ně staví bariéry a obavy z přijetí Turecka a jeho obyvatel. Nezbývá tedy, než si klást otázky, zda právě budoucnost a spojení s Evropou neurychlí vyřešení problematických záležitostí v Turecku nebo zda je naopak prohloubí
a učiní z nich problémy celoevropské.

Naproti tomu Jan Fišera na svých velkoformátových fotografiích vidí Turecko jako zemi plnou pro nás často nepochopitelných kontrastů, přesto však krásnou a zajímavou, která rozhodně stojí za poznání nejen z pohledu běžného turisty kdesi na mořském pobřeží. Jeho fotografie vyvažují povětšinou ironizující pohled Donátové a Melenové a dávají divákům větší prostor k imaginaci.

EUTR